Umlando Wethu

Aphi amanga ethu? IKhomishani ilwa noMkhosi woMhlanga

Selize laphuma iqhina embizeni

x

Emuva kokuphika ukuthi kukhona umbiko eliwuhlanganisile nothinta  umfundaze wezintombi zasoThukela, iKhomishana Yobulili (Gender Commission) isiwukhiphile umbiko. USihlalo waleKhomishani, uMnu uMfanozelwe Shozi ehambisana nozakwabo bakhiphe umbiko othi kuwukucwasa lokhu okweziwa nguMkhandlu wasoThukela. Nokho okumangazayo ngalombiko wukuthi empeleni kawukhulumi ngomfundaze kepha ugadla lapha esikweni elilumbene noMkhosi woMhlanga.

Ekhuluma neBAYEDE  oshicilelweni lamhla zingama-26 kuNhlaba 2016, uSihlalo weKhomishana waphika walala ngomhlane ukuthi kukhona umbiko onjengalona. Lokhu wakwenza phezu kobufakazi bombiko uRef no: 004/02/16/KZN elaboHlanga.

Funda ngezansi ngomlando walolu daba.

UMkhandlu wasoThukela umile esinqumweni sawo

Show More

Related Articles

Close