Ezanamuhla

Bezidlana imilala emqhudelwaneni iMayoral Cup

nguSITHEMBISO MKHIZE

KUKHONYE uWadi 9 kuNongoma Mayoral Cup ebidlalelwa ezinkundleni ezahlukene ngoMgqibelo owedlule. Kulo mqhudelwano waminyaka yonke obusezingeni eliphezulu kwenzeke okwehlukile njengoba bekungadlalwa nje kuphela unobhutshuzwayo wabesilisa njengoba kuhlale kubonakala kweminye imidlalo yalolu hlobo.

Bekuboshelwe nevolleyball yabesilisa nabesifazane, ibhola lo mqakiswano kubona bobubili ubulili, umdlalo wezokusubatha kanye nonobhutshuzwayo wabesimame obubukelwe yizihlwele. Kulesi sibalo sezinhlobo zezemidlalo kube ngoWadi 9 ongaphansi kwekhansela uBJ Ntombela ngezindondo ezinhlanu. Ngaphansi kwevolleyball yabesilisa, ibhola lo mnqakiswano labesifazane nakwabesilisa le Wadi ihlabene ngezindondo zegolide ngeyodwa yesiliva kunobhutshuzwayo wabesilisa. Kulandele uWadi 17 othole ezintathu. Le Wadi engaphansi kwekhansela uMfanuzele Ndwandwe ihlabane ngezesiliva kuvolleyball nakwezokusubatha. Endaweni yesithathu kube nguWadi 1 ophethwe yikhansela uNdabandaba ohlabane ngezindondo ezimbili zegolide ozithole kuvolleyball yabesifazane.

Umdlali oqokwe njengodlale kahle kakhulu kule midlalo kube nguThabo Mabaso odlala unobhutshuzwayo kuWadi 7. IKwaNongoma Mayoral Cup iphinde yabusiseka ngokuhanjelwa ngabaqeqeshi bamaqembu adlala ku-Absa Premiership abebezohlwaya amakhono. Bekukhona uRonnie Moroka no-Ayanda Mkhize ba-Amazulu FC noMandla Ncikazi oyisekela mqeqeshi kuLamontiville Golden Arrows. Nakuba engathandanga ukwanda uNcikazi kodwa ukuvezile ukuthi kunabadlali ababalandelayo ngenxa yokutshengisa ithalente. “Ngihlabeke umxhwele ngebhola elidlalwe ngabanye babadlali. Nokho kusesekuseni ukuthi singasho ukuthile ngabo. Abanye babo sizoqhubeka nokubalandela. Uma beqhuba kanjena bazoba yinkinga kumaqembu adlala kuPSL,” kubeka uNcikazi.

Kulindeleke ukuthi amaqembu awashaye wonke ekhanda aqhudelane nawakwezinye izifunda kuZululand Mayoral Cup ezoba ngoMgqibelo. UKhansela uNtombela obuye abe ngithisha uthe okubasizile ukuthi banqobe ukuthi sekuphele isikhathi eside belungiselela le midlalo. Uthi njalo ntambama abadlali bemidlalo eyahlukene bebeziqeqesha kanzima. Uthi ubenomthwalo wokuthi alande labo abahlala kude ukuze bezoziqeqesha nabanye. “Uma ngibuka izinto nesimidlalweni yesifunda sizozidlela amahlanga. Isizathu esenza ngisho lokhu ukuthi ngitholile ukuthi amanye amaWard kawayilungiseleli le midlalo. Amanye amaWadi amaqembu awahlanganise ekuseni. Thina sizoqhubeka nokuziqeqesha kanzima,” kubeka ikhansela uNtombela obelokhu elibabaze njalo ikhono labadlali beWadi yakhe.

Iwadi yekhansela uNdwandwe iphume isibili uthe ucabanga ukuthi okwenze ukuthi alale isibili ukuthi ubeqala ukuhamba nezingane ukuya kule miqhudelwano. Uthi ngenxa yokhono abadlali bakhe abalitshengisile ukube ubeqale wahlala nabo phansi ngaphambi kokuthi kuhanjwe ngabe kuqedwe imidlalo beqwakele phezulu. “Akusasizi ukukhala okubalulekile manje ukwenza isiqiniseko sokuthi ngokuzayo senza kahle,” kubeka ngamafuphi ikhansela uNdwandwe. Ikhansela uNtombi Mlambo wakuWadi 13 utuse kakhulu abadlali bakhe ngokuzinikela nakuba bengatholanga ngisho indondo eyodwa. Leli khansela elineminyaka yobudala engama-28 nje vo lizivikele ngokuthi kalisitholanga isikhathi sokulungiselela le midlalo njengoba lingene ehhovisi ekuqaleni kukaNcwaba. UMlambo kule midlalo ubephinde abe yimeneja yeqembu le bhola lo nqakiswano.

Amanye amwadi alale indawo yokuqala kuKwaNongoma Mayoral Cup kube nguWadi 5 kwezokusubatha noWard 7 kunobhutshuzwayo wabesilisa. IMeya yaKwaNongoma u-Albert Mncwango ithe ijabule ngezinga elitshengiswe ngabakade bedlala. Iqhube yathi inethemba lokuthi uNongoma uzokwenza kahle emidlalweni yesifunda iZululand.

Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close