Imigidi Nemikhosi

Izintombi zendawo zizothatha indawo yazo

nguLUVUYO THAHLA

ISEKELEA LEMEYA yakwaNongoma uNks Nokubekezela Xulu ligcwele injabulo ngesinqumo esithathwe nguMkhandlu esiyingxenye yawo. Lesi kube yisinqumo sokuqinisekisa ukuthi izintombi zakwaNongoma zithatha indawo yazo eMkhosini woMhlanga obanjwa minyaka yonke eNyokeni. Lokhu kulandela isikhalo izintombi ezabe zimelwe nguNks uSukoluhle Masondo zibekela iMeya uMnu uMcwango ngesifiso sazo nxa kuNomkhosi.

Isekela Meya lithe, “Njengomunye oseke wayihamba le ndlela ngiyabuqonda ubuhlungu obebukuzwiwa yizintombi zethu. Empeleni bekuyihlazo ukuthi njengosokhaya, izintombi zakwaNongoma zingabi nohlelo lokwamukela ozakwabo abavela kuwo wonke amagumbi amane omhlaba. Umkhandlu wethu kulandela uholo lweMeya, uthathe isinqumo sokuba kusuka kulo nyaka bubonakale ubukhona bezintombi zendawo kusuka kusenziwa amalungiselelo kuze kube yilo usuku lomkhosi. Kangingabazi ukuthi kulo nyaka lizobe ligcwele linyinyitheka yizintombi itende lezi ntombi zaKwaNongoma kanti futhi ngiyazi ukuthi.”

Lowo owayehola ithimba lezintombi elabe lihambise isicelo eMkhandlwini, uNks uSukoluhle Masondo oneminyaka yobudala engama-22, ubonge wanconcoza kuMeya uMncwango noMkhandlu. Udalule ukuthi eminyakeni eyedlule bebephoqeleka ukuya emcimbini wokulungiselela uMkhosi Womhlanga obuba seVryheid. Uqhuba uthi bekuphuma ibhasi elilodwa obekwenza kugcine kusale izintombi eziningi. “Yisona sizathu-ke lesi ebesidala ukuthi zibe ncane izintombi zaKwaNongoma ebezihambela uMkhosi Womhlanga. Nemeya ikuvezile ukuthi lokhu bekuyiphatha kabi ngoba empeleni yithina esingosokhaya. Ukwenziwa kwalo mcimbi kubalulekile ngoba iziyalo esizithola komama zenza naleyo ntombi ebisinokungabaza ngokuhambela uMkhosi Womhlanga ivuke izithathe,” kubeka uSukoluhle.

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Close