Ubukhosi noMhlaba

Nakumaqembu luseyinkombankombane olomhlaba kaZulu

nguDEZ KHUMALO

 

Esikhathini esingangonyaka iNingizimu Afrika iya okhethweni kanti olomhlaba kaZulu lungahle lube yinoni

 

Uma ubucabanga ukuthi udaba oluthinta umhlaba kaZulu luqondene noBukhosi nje kuphela ushaye phansi. Empeleni lolu wutwayi oseluxake ngisho amaqembu epolitiki kuleli. Ahlukene kathathu amaqembu nezinhlangano; kukhona lawo avumelana nombono wokuthi akuqedwe ngesimiso se-Ingonyama Trust, kube khona lawo angaphesheya athi lokhu akungenzeki. Kukhona agxamalazile ahamba nomoya bese kuba khona namathamelangozi. Iqembu lokuqala elaxhomondela kulolu daba kwaba yi-Economic Freedom Fighters (EFF). Umholi waleli qembu uMhlonishwa uJulius Malema wamangaza abaningi lapho ephawula ngento okwabe kusobala ukuthi akazinikanga isikhathi sokuyicabanga ngesikhathi esola amaZulu neSILO ngokuphehla uzwathi kulolu daba. Okwacaca wukuthi wabe elindele ukuphendulwa kepha njengokwejwayelekile uBukhosi bamshaya indiva kwaba wukuphela kwalokho ayekuqalile njalo. Kusuka aphawula lo mholi nsukuzaphuma kuvela ubufakazi bokuthi empeleni wuBukhosi obufakwa umunwe esweni odabeni lomhlaba.

UMhlonishwa uZwakele Mncwango (MPL DA)

Iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) lihlukene phakathi njengoba kukhona abeseka iziphakamiso zethimba likaMontlathe bese kuba khona labo abangaphesheya. Okwamanje le nhlangano ngokusemthethweni isaziqhelelanisile neziphakamiso. Ephawula ngalo mbiko  mhla zingama-27 kuNhlaba ngowezi-2018  uNobhala Jikelele we-ANC uMnu u-Ace Magashule wathi okwamanje  okushiwo nguMotlanthe kungumbono wethimba lakhe hhayi okaKhongolose. Ube eseveza ukuthi uKhongolose wona usazohlela izingxoxo noBukhosi. Inkulumo kaMagashule yabe ivumelana naleyo eyakhulunywa nguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu uWillies Mchunu ngesikhathi ethula iNkulumongqangi Yesifundazwe nonyaka. UMchunu waqhelelanisa uHulumeni wakhe nokuphawula kwethimba likaMotlanthe waveza nokuthi abakaze bona njengoHulumeni bathintwe kusenziwa lo mbiko. Lokhu kuyinto ayiphinda njalo nxa ekhuluma ngalolu daba.

UMhlonishwa uBlessed Gwala (MPL IFP)

Ngakolunye uhlangothi amaqembu amabili aphikisayo eSishayamthetho sakwaZulu-Natal okuyiDemocratic Alliance (DA) kanye ne-Inkatha Freedom Party (IFP) bona babhoka bayakhahlela basola ithimba likaMontathe ngokwenza okungajwayelekile. Bathi kuyaxaka ukuthi leli thimba liqeda konke kepha lingakaze limthinte Ongangezwe Lakhe ngeTrust nokunguye yedwa ngokomthetho wesilungu kanye nowesintu owengamele umhlaba egameni lesizwe. UMhlonishwa uZwakele Mncwango (DA) uthe “Konje ungakwenza kanjani ukuthi uqale uze uphethe umbiko ungakaze ubathinte abantu abathintekayo, kulokhu ISILO esinguNomthebe kaZulu. Yona imiphakathi ethintekayo ithintwe nini, lamaKhosi okuthiwa athintiwe yimaphi?”

Ngakolunye uhlangothi uMhlonishwa uGwala usole kakhulu iHhovisi likaSomlomo weSishayamthetho saKwaZulu-Natal. Ngokwakhe leli Hhovisi liwafihlele amaqembu ngokwenzeka  ngalolu daba. “Namanje sisazibuza ukuthi kungani singabikelwanga ngale nto isayophekwa nangesikhathi isiphakiwe? Sesizwa nje ngabamaphephandaba ukuthi izwe liyahamba. Abantu basisola ngokuthi lapha sihlalele into esingayazi,” kusho uMhlonishwa uGwala.

Show More

Related Articles

Close