Umlando Wethu

Ukuhlakazeka kwabaKwaNgcobo eNtumeni

Ngemuva kokufa kukaSihayo indlalifa kaMapholoba neNkosi yaKwaNyuswa, abasalayo KwaNyuswa, eMaQadini, nabaKwaNgongoma ngaphansi kukaBhovungane ababesuka ngenhla koMvoti bathutha bayokwakha ngaseNtuze eNkandla lapho bafike bazibandakanya noDube iNkosi yaseMaQadini, indlu yesithathu kwabaKwaNgcobo. INkosi uDube kaSilwane kaNjila kaNgothoma wayeliQadi esendeni likaDingila kaNgcobo. Wabachitha laba baKwaNyuswa, eMaQadini, nabaKwaNgongoma ababesale empini kunqotshwa uSihayo eSizibeni KwaNabane oThukela ngoba ethi baletha umkhokha.

UMnu uJohn Langalibalele Dube (uMafukuzela Onjengelanga)
UMnu uJohn Langalibalele Dube (uMafukuzela Onjengelanga)

Lolu daba luyatholakala njengamanje kuBAYEDE ONLINE kuphela kulabo abane-akhawunti (subscription).

Uma une-akhawunti, sicela uqhafaze lapha.

Uma ufisa ukuvula i-akhawunti, uthole konke okwethulelwa iBAYEDE ONLINE, qhafaza lapha.

Uma unenkinga noma umbuzo ungasithumela umlayezo ku subscriptions@bayedenews.com, noma ungashaya ucingo emahhovisi eBAYEDE ku 031 765 6662 noma 031 765 3302 ngezikhathi zomsebenzi.

Show More

Related Articles

Close